Innowacja w rozrywce

.

Tytuł: "Innowacja w rozrywce. Wdrożenie poczwórnej innowacji produktowej"

Wartość projektu: 2 793 625,20 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 794 934,00 zł

Krótki opis:
Projekt polega na zakupie 4 środków trwałych:

Zakup przyczyni się do unowocześnienia linii technologicznej do produkcji urządzeń rozrywkowych, skracając czas produkcji, zwiększając precyzję i estetykę wykonania poszczególnych elementów ich wyposażenia. Zakupy te są niezbędne do uruchomienia produkcji czterech nowych produktów, które są aktualnie prototypami (będą to produkty wdrożone na zasadzie B+R). Produkty te stanowić będą innowację produktową na skalę regionalną, krajową i światową.

Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy WIK Sp. z o.o. dzięki zwiększeniu zastosowania innowacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez przyjęcie i wdrożenie innowacji produktowej, polegającej na uruchomieniu produkcji 4 urządzeń rozrywkowych, nieprodukowanych do tej pory.

Efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu, firma wprowadzi na rynek 4 nowe produkty. Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki poszerzeniu asortymentu sprzedaży o unikalne na skalę światową produkty, co przyczyni się do zdobycia nowych rynków zbytu i wpłynie na pozycję firmy, umacniając jej status jako jednego z liderów produkcji takich urządzeń na poziomie światowym.